Felhasználási feltételek

 

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

KÉRJÜK, hogy a weboldal használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást. 

Az Avon Inc. illetve leányvállalatai (továbbiakban: AVON) által felügyelt weboldalak (továbbiakban: AVON WEBOLDALAK) elérésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el e feltételeket (továbbiakban: HASZNÁLATI FELTÉTELEK), továbbá eleget tesz a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. Amennyiben nem ért egyet a HASZNÁLATI FELTÉTELEKKEL úgy kérjük, ne használja az AVON WEBOLDALAKAT. Az AVON fenntartja magának a jogot a HASZNÁLATI FELTÉTELEK bármely időpontban és előzetes értesítés nélkül való, részbeni, vagy teljes körű megváltoztatására. Az AVON WEBOLDALAK használata előtt mindig olvassa el a HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. Amennyiben a HASZNÁLATI FELTÉTELEK megváltoztatása után továbbra is használja az AVON WEBOLDALAIT, ez a változtatások ráutaló magatartással történő elfogadását jelenti az Ön részéről.


KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT

Az AVON WEBOLDALAK tulajdonosa és létrehozója az AVON. Az AVON WEBOLDALAK szellemi alkotásokat és a szerzői jog hatálya alá eső információkat tartalmaz, melyekre vonatkozó feltételek figyelembe vétele és követése kötelező. Sem az AVON WEBOLDALAK, sem a rajta található információ nem másolható, sokszorosítható, hozható nyilvánosságra, tehető közzé az interneten, továbbítható, terjeszthető, sem más, származékos mű készítéséhez nem használható fel az AVON előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve az AVON által nyújtott nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott engedélyt ezen oldal eléréséhez és megjelenítéséhez kizárólag az Ön saját számítógépén, nem kereskedelmi, egyéni felhasználás céljából. A honlapon található anyagok ugyanakkor személyes használatra, nem-kereskedelmi célra letölthetők abban az esetben, ha Ön nem módosítja az oldalon megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, az AVON WEBOLDALAKON található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt. Az előbb említettekkel szemben minden, az oldalon elérhető, arról letöltött, vagy egyéb módon használt, saját felhasználási feltételekkel rendelkező program vagy egyéb szerzői mű a rájuk vonatkozó feltételek szerint használható fel. A letöltött anyagok kereskedelmi célra nem használhatók. Az anyagok módosítása, vagy más célokra való felhasználása a szerzői jogról szóló jogszabály, illetve más szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogszabályok megsértésének minősül.


Az AVON WEBOLDALAIN megjelenő védjegyek, vagy az AVON WEBOLDALAKON található más tartalmak használata szigorúan tilos, kivéve, ha ez kifejezetten engedélyezett a HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN. Amennyiben Ön nem tesz eleget az AVON WEBOLDALAKRA vonatkozó HASZNÁLATI FELTÉTELEKNEK, úgy minden Önre ruházott jog előzetes figyelmeztetés nélkül felmondásra kerül, továbbá Ön köteles azonnal megsemmisíteni minden birtokában lévő, vagy felügyelete alatt álló letöltött anyagot és azok másolatait. Az előző bekezdésben említett korlátozott felhasználási engedélyen kívül az AVON nem nyújt sem kifejezett, sem hallgatólagos jogot vagy felhasználási engedélyt szabadalmak, védjegyek, szerzői művek vagy más szellemi tulajdonok használatához. Az AVON WEBOLDALAK más weboldalra való tükrözése vagy egyéb más médiumban való bemutatása tilos.

Az AVONNAK nem áll szándékában kiskorúak (18 év alattiak) személyes adatait gyűjteni vagy kezelni.Amennyiben a kiskorú mégis átadná személyes adatait, úgy az AVON arra kéri a szüleiket vagy törvényes képviselőjüket, hogy tájékoztasson minket a kiskorúság tényéről, valamint kérjék ezen személyes adatok törlését. Ha egy szülő, gyám, vagy gondnok a személyes adatok megadása után ennek törlését szeretné kérni, ezt megteheti a jelen IRÁNYELV végén közölt elérhetőségek bármelyikén.

 

HIRDETŐTÁBLA ÉS E-MAIL

Az AVON az AVON WEBOLDALAKON kínálhat hirdetőtábla és e-mail funkciókat (a továbbiakban: INTERAKTÍV ESZKÖZÖK). Ezeken nem helyezhetők el jogsértő, ártalmas, zaklató, fenyegető, gyalázkodó, gyűlölködő, becsületsértő, becsmérlő, obszcén, pornográf, trágár, vulgáris, illetlen, egyértelműen szexuális természetű, vagy más módon kifogásolható anyagok, amelyek szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősülnek és/vagy polgári jogi felelősségre vonással járhatnak, avagy más módon sértik a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Kérjük, hogy a szerzői jog, illetve a szellemi alkotás jogosultjának engedélye nélkül ne helyezzenek el olyan anyagokat, amelyek szerzői, szabadalmi, vagy egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogvédelem alá tartoznak. Tájékoztatjuk, hogy az AVON az ilyen anyagokkal kapcsolatos jogsértésből eredően mindennemű felelősségét kizárja.


Az INTERAKTÍV ESZKÖZÖK kereskedelmi célokra nem használhatók. Nem helyezhetők el anyagok pénzgyűjtés céljára, bizonyos termékek és szolgáltatások reklámozására, illetve értékesítésére. Kifejezetten tilos az AVON WEBOLDALAKON másokat arra felhívni, hogy legyenek valamilyen on-line kereskedelmi szolgáltatás, illetve szervezet tagjai.

 

Az AVON WEBOLDALAIN található INTERAKTÍV ESZKÖZÖKÖN Ön által elhelyezett minden információt és anyagot úgy tekintünk, hogy azok szerzői jogvédelem, illetve más szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alá nem tartoznak, illetve nem bizalmas jellegűek, így azokat az AVON korlátozás nélkül felhasználhatja. Anélkül, hogy a fent leírtakat korlátoznánk azzal, hogy az AVON WEBOLDALON (pl. a csevegő-szobában, a hirdetőtáblákon, e-mailben, promóciókban, vagy más módon) információt, vagy anyagot tesz közzé, Ön az AVON részére az egész világra kiterjedő, örökös, jogdíjmentes, visszavonhatatlan és nem-kizárólagos jogot és engedélyt ad ezen információk és anyagok bármilyen és mindenfajta formában és ismert, vagy később ismertté váló eszközzel való használatára, másolására, módosítására, szerkesztésére, közzétételére, belőlük további anyagok készítésére és terjesztésére. A fent leírtak ellenére, az AVONHOZ eljuttatott minden személyes adatot (pl. név, cím és telefonszám) az AVON WEBOLDALAKON található ADATVÉDELEM szabályai szerint kezelünk.


Az AVON fenntartja magának a kizárólagos jogot a küldött anyagok szerkesztésére és annak eldöntésére, hogy azokat elhelyezi-e az INTERAKTÍV ESZKÖZÖKÖN. Az INTERAKTÍV ESZKÖZÖK harmadik felek véleményét, nyilatkozatait és egyéb közlendőit tartalmazza. Az anyagok tartalmának szűréséért, ellenőrzéséért, illetve átvizsgálásáért az AVON felelősséget nem vállal, beleértve azok pontosságát, megbízhatóságát, valamint a szerzői jogi és egyéb jogszabályi előírásoknak való megfelelősségét. A harmadik felek által közölt vélemények, kijelentések és egyéb tartalmak e harmadik felek, és nem az AVON véleményét testesítik meg. Az AVON nem azonosul ezekkel a véleményekkel, kijelentésekkel, illetve az INTERAKTÍV ESZKÖZÖKRE feltett, vagy azokon hozzáférhető anyagokkal.


CÉLKÖZÖNSÉG

Egyéb kikötés hiányában a honlapon közölt anyagok kizárólagos célja, hogy az AVON által nyújtott karrier- és egyéb lehetőségekről nyújtson tájékoztatást a látogatók részére. Az AVON a weboldalt a különböző irodáiból felügyeli. Az AVON nem támaszt kifogást az ellen, hogy a weboldalon található anyagok más helyeken is elérhetők legyenek. Akik más helyről kívánják elérni ezt a weboldalt, azt saját akaratukból teszik, és ők felelnek a vonatkozó helyi jogszabályok betartásáért.
 

HIVATKOZÁSOK MÁS OLDALAKRÓL ÉS OLDALAKRA

Az AVON WEBOLDALAK más, nem AVON weboldalakra és forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az AVON nem vállal semmiféle felelősséget, garanciát vagy egyéb kötelezettséget egyetlen nem AVON weboldalért vagy harmadik félhez tartozó forrásért sem, melyre hivatkozás mutat vagy elérhető valamelyik AVON oldalról. A nem AVON webhelyre mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy az AVON egyetért az adott webhely tartalmával, használatával vagy tulajdonosával. Továbbá az AVON nem részese, és nem is vállal semmiféle felelősséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön az AVON valamely oldalán is szerzett tudomást e félről, vagy az AVON valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá. Ennek megfelelően Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az AVON nem felelős külső oldalak és források elérhetőségéért, továbbá nem felelős ezen oldalak és források tartalmáért, szolgáltatásaiért, termékeiért és egyéb ottani, vagy onnan elérhető anyagokért.

 

Amikor olyan weboldalakra látogat el, amely nem az AVONÉ, még ha azok tartalmazzák is az AVON logóját, vegye figyelembe, hogy azok az AVONTÓL függetlenek, és az AVONNAK nincs befolyása az ilyen weboldalak tartalma felett. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy mentes legyen vírusoktól, férgektől, trójai falovaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek tekintett módon védje adatait.

 

Minden, az AVON WEBOLDALAKRA mutató hivatkozás elhelyezéséhez az AVON írásos hozzájárulása szükséges, kivéve azokat a hivatkozásokat, melyeknél a hivatkozás által aktivált további hivatkozás és oldalak (a) nem hoznak létre keretet ezen oldalon vagy használnak más módszereket, amelyek bármilyen módon megváltoztatják az oldal vizuális megjelenését; (b) nem tüntetik fel hamisan az Ön AVONHOZ fűződő viszonyát; (c) nem utalnak arra, hogy az AVON egyetért Önnel vagy jóváhagyja az Ön weboldalát, szolgáltatásait vagy termékajánlatait; (d) valamint nem keltenek hamis vagy félrevezető benyomásokat az AVONNAL kapcsolatban, vagy károsítják más módon az AVON jóhírnevét és/vagy védjegyeit. Az AVON WEBOLDALAKRA mutató hivatkozás elhelyezésének további feltétele az, hogy Ön elfogadja, hogy az AVON saját belátása szerint bármikor visszavonhatja az AVON WEBOLDALAKRA mutató hivatkozás elhelyezésének engedélyét. Ilyen esetben Ön beleegyezik, hogy azonnal eltávolít minden, az AVON WEBOLDALAKRA mutató hivatkozást, és hogy beszünteti az AVON védjegyek használatát.


JOGFENNTARTÓ NYILATKOZAT

Az AVON WEBOLDALAKON található információ helyessége, aktualitása és teljessége nem garantált, továbbá az oldal technikai pontatlanságokat és elírásokat is tartalmazhat. Az AVON nem vállal felelősséget (és kifejezetten kizár minden felelősséget) az AVON WEBOLDALAK frissítéséért, azaz az oldalon megjelenő információk aktualitásáért vagy a közzétett információk teljességéért, helyességéért. Ezen anyagok, információk figyelembe vétele illetve felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére illetve kockázatára történhet, ezért javasolt, hogy bármely szolgáltatást, vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés előtt a felhasználó győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről.

 

Az AVON nem állítja, és nem szavatolja, hogy az AVON WEBOLDALAK kellő időben elérhetőek, továbbá, hogy megszakítás és hibamentesek, illetve hogy az AVON WEBOLDALAK és azok a szerverek, amelyeken ezen oldalak elérhetőek mentesek a vírusoktól, illetve más káros elemektől. Az AVON WEBOLDALAK tartalmazhatnak műszaki pontatlanságokat, nyomdai hibákat.

Az AVON nem garantálja, hogy a bejelentett hibákat megoldja, még akkor sem, ha az AVON amellett dönt, hogy információt nyújt a probléma megoldása érdekében. Az AVON WEBOLDALAK előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatók, aktualizálhatók fejleszthetőek.

 

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

AZ AVON WEBOLDALAK CSAK AZ ÖN SAJÁT FELELOSSÉGÉRE HASZNÁLHATÓK. MINDEN ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK, SZOFTVER, PROGRAM ÉS SZOLGÁLTATÁS "AHOGY VAN" ALAPON BIZTOSÍTOTT, MINDENFÉLE JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. AZ AVON A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG HATÁROZOTTAN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB JÓTÁLLÁST, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELELŐSSÉGET, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A FORGALOMKÉPESSÉG ÉS EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG SZAVATOSSÁGÁT, VALAMINT A SZABADALMI ÉS A SZELLEMI ALKOTÁSOKRA VONATKOZÓ JOGSÉRTÉSEKET IS. AZ AVON NEM VÁLLAL SEM JÓTÁLLÁST, SEM SZAVATOSSÁGOT ARRA, HOGY AZ AVON WEBOLDALAK MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN, BIZTONSÁGOS, HIBAMENTES ÉS NAPRAKÉSZ LESZ.

 

ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN ANYAGOKAT, INFORMÁCIÓKAT, TERMÉKEKET, SZOFTVERT, PROGRAMOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT TÖLT LE VAGY MÁS MÓDON IGÉNYBE VESZ, EZT A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS KOCKÁZATÁRA TESZI, ÉS HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS MINDEN ESETLEGESEN FELMERÜLŐ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ADATVESZTÉST VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁROKAT.

 

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

AZ AVON SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ AVON WEBOLDALAK, VAGY AZ AZOKRÓL BÁRMELY MÁS, HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ, VAGY BÁRMELY EGYÉB ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL, LETÖLTÉSÉBŐL VAGY ELÉRÉSÉBŐL ADÓDÓ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES KÖVETKEZMÉNY VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ AVON FIGYELMÉT KIFEJEZETTEN FEL IS HÍVTÁK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA ÉS JOGLEMONDÁS MINDEN ESHETŐSÉGRE VONATKOZIK, AKÁR SZERZŐDÉS, JÓTÁLLÁS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS TÉNYÁLLÁS ANNAK A JOGI ALAPJA.

 

KÁRTÉRÍTÉS

Ön kártérítéssel tartozik az AVONNAK, az AVON munkavállalóinak, szerződéses partnereinek minden olyan követelés vonatkozásában, beleértve az ügyvédi díjakat is, amely követelések a jelen HASZNÁLATI FELTÉTELEK megsértéséből származnak. Ön úgyszintén kártérítéssel tartozik az AVONNAK, az AVON munkavállalóinak, szerződéses partnereinek minden olyan követelés vonatkozásában, amelyeket harmadik fél támaszt az AVONNAL szemben az Ön által INTERAKTÍV ESZKÖZÖKÖN közzétett anyagokkal és információkkal, az AVON WEBOLDALAK Ön általi használatával, az AVON WEBOLDALAKRA való csatlakozással, a HASZNÁLATI FELTÉTELEK, vagy mások jogainak megsértésével kapcsolatban.

 

FORDÍTÁSOK

Az AVON WEBOLDALAK bizonyos szövegrészei elérhetőek lesznek a magyaron kívül más nyelveken is. A szöveget fordíthatja személy, illetve számítógépes program emberi közbeavatkozás vagy felülvizsgálat nélkül. Ezen fordítások az Ön kényelmét szolgálják, azonban az AVON nem vállal semmiféle felelősséget és kötelezettséget a fordítás hitelességére és teljességére vonatkozóan, legyen az számítógép vagy ember által kivitelezett.

 

BIZALMAS INFORMÁCIÓK

Az AVON nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képező információkat fogadni a webhelyén keresztül. Felhívjuk a figyelmét, hogy az AVON a hozzá küldött információkat és anyagokat NEM tekinti bizalmasan kezelendőnek. Bármilyen információ vagy anyag AVONHOZ történő elküldésével korlátlan és visszavonhatatlan joggal ruházza fel az AVONT arra, hogy az adott információkat vagy anyagokat lemásolja, interneten közzétegye, terjessze, nyilvánosságra hozza, előadja, módosítsa, származékos anyagokat készítsen belőlük, vagy más módon szabadon felhasználja azokat. Továbbá beleegyezését adja ahhoz is, hogy az AVON szabadon felhasználhassa a hozzá bármilyen célból eljuttatott ötleteket, elképzeléseket, know-how-t, illetve technikai megoldásokat. Az AVON az Ön nevét és egyéb személyes adatait azonban nem adja ki, és semmilyen egyéb módon nem hozza nyilvánosságra azt a tényt, hogy az anyagok vagy egyéb információk kitől származnak, a következő eseteket kivéve: (a) ha Ön feljogosítja az AVONT nevének felhasználására; vagy (b) ha az AVON előzetesen értesíti Önt, hogy ennek a webhelynek bizonyos részeire eljuttatott anyagokat vagy egyéb információkat az Ön nevével együtt nyilvánosságra hozzuk, vagy egyéb módon felhasználjuk; vagy (c) ha erre jogszabályi előírás kötelezi az AVONT. Minden, az AVONNAK szolgáltatások igénybevétele céljából küldött személyes azonosításra alkalmas információt az adatvédelmi irányelveink szerint kezelünk. Az AVON adatvédelmi irányelveinek megtekintése érdekében kérjük, kattintson az "Adatvédelem" fülre.


VEGYES RENDELKEZÉSEK

A HASZNÁLATI FELTÉTELEKRE a mindenkor hatályos jogszabályi előírások vonatkoznak. Ön az AVON WEBOLDALAK használatával elfogadja, hogy a HASZNÁLATI FELTÉTELEK megsértéséből következő, illetve azokkal kapcsolatos jogvitákat az AVON és Ön elsősorban békés tárgyalásos úton igyekszik megoldani. Ennek sikertelensége esetére Ön elfogadja, hogy a jogvitát a hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság tárgyalja és hozzon döntést ez ügyben. Amennyiben a HASZNÁLATI FELTÉTELEK bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, vagy bármilyen okból nem végrehajtható, úgy az adott rendelkezés a HASZNÁLATI FELTÉTELEK egyéb rendelkezéseitől különválasztottnak tekintendő, és nem befolyásolja a HASZNÁLATI FELTÉTELEK fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét illetve végrehajthatóságát.