Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT AZ ÁLLÁSRA JELENTKEZŐKNEK

 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy az Avon hogyan és miért gyűjti össze és dolgozza fel a személyes adatokat a munkaerő-felvételi folyamat részeként.

1.   Ki a felelős az Ön személyes adataiért

Ez az adatvédelmi nyilatkozat azokra vonatkozik, akik az Avon cégnél meghirdetett állásokra jelentkeznek.  A jelen adatvédelmi nyilatkozat céljaira az „Avon”, „minket”, „mi” vagy „miénk” jelentése AVON Cosmetics Hungary Kft. 2100 Gödöllő, Haraszti út 3. azaz, aki az Ön személyes adatait kezeli.   Ha az állásra sikeresen jelentkezett, az Avon munkavállalókra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozata lesz érvényes Önre, amikor elfogadja az állásajánlatot (a nyilatkozat egy példányát a HR munkacsapattól kapja majd meg).

2.   Az Önről általunk gyűjtött személyes adatok

Amikor a jelen adatvédelmi nyilatkozatban a „személyes adatok" kifejezést használjuk, ezen olyan adatokat értünk, amelyek Önnel kapcsolatosak és lehetővé teszik számunkra, hogy Önt azonosítsuk akár közvetlenül, akár birtokunkban levő egyéb adatokkal kombinálva.  Ezeket közvetlenül Öntől kapjuk meg vagy egy harmadik féltől, például a munkaközvetítő ügynökségtől vagy egyik ajánlójától.

 

A munkaerő-felvételi eljárás során az Önről gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok többek között az alábbiak lehetnek:

 

  • az Ön elérhetősége (beleértve az Ön nevét, címét, telefonszámát és személyes e-mail címét);
  • az önéletrajzában, bármelyik jelentkezési űrlapon vagy kísérőlevélen szereplő személyes adatok, illetve az állásinterjú vagy felmérés során közölt személyes adatok (beleértve ebbe a készségekre, a képesítésekre, bármilyen szakmai tagságra, a szakmai tapasztalatra és a foglalkoztatási előzményekre vonatkozó részleteket a korábbi munkaadók referenciáival együtt);
  • jelenlegi kompenzáció, juttatások és jogosultságok;
  • adatok a munkához való jogáról és a munkához való jogát bizonyító dokumentáció.

 

Egyes munkakörök esetén az Avon a büntetőítéletekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos információkat is összegyűjtheti és feldolgozhatja, ahol szükséges és az alkalmazandó adatvédelmi törvények megengedik. Az Ön által megadott személyes adatokat bármely személyes kapcsolatról (például sürgősségi kapcsolattartóról, kedvezményezettről vagy eltartottról) ugyanúgy kezeljük, mint az Ön személyes adatait.

3.   Hogyan és miért használjuk az általunk gyűjtött személyes adatokat

Elsősorban az Ön személyes adatait a munkaerő-felvételi folyamatok kezelésére használják, továbbá arra, hogy felmérjék alkalmasságát az adott munkakörre vagy megbízásra, és eldöntsék, hogy kiknek ajánlanak munkaszerződést.  Személyes adatait felhasználjuk a jogi és/vagy hatósági követelmények és előírások, például az egyenlőségi és bevándorlási jogszabályok betartására is.  Vannak olyan esetek, amikor az Ön személyes adatait felhasználhatjuk ott, ahol szükség van rá, hogy az Avon törvényes üzleti érdekeit követve biztosítsuk a hatékony munkaerő-gazdálkodást, személyzeti munkát és üzletvezetést.  Ha nem ad meg bizonyos személyes adatokat, előfordulhat, hogy az Avon nem tudja megfelelően vagy egyáltalán feldolgozni az állásra való jelentkezését.  Továbbá előfordulhat az is, hogy nem köthetünk Önnel szerződést.  Ha részletesebb tájékoztatást szeretne kapni bizonyos személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettségére, kérjük, forduljon a humán erőforrások osztályához. 

4.   Hogyan oszthatjuk meg vagy továbbíthatjuk az általunk gyűjtött adatokat

Személyes adatait megoszthatjuk az Avon csoporthoz tartozó más vállalatokkal (a vállalatok listáját lásd: http://www.avoncompany.com/world/index.html), azokkal a beszállítókkal, akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra üzleti tevékenységeink segítésére, a szolgáltatásaink, valamint a munkaerő-felvételi és munkavállalói tapasztalatok javítására, valamint a kormányszervekkel.

 

Ahol ezt megfelelőnek tartjuk, a személyes adatokat harmadik féltől is beszerezhetjük a munkaerő-felvétel előtti háttér-ellenőrzések elvégzésekor, ilyenkor előzetesen értesíteni fogjuk, ha ilyen ellenőrzéseket végzünk Önnel kapcsolatban.  Az Ön személyes adatainak megosztása a 3. pontban ismertetett célokra szolgál, vagy a ránk vonatkozó konkrét jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges.

 

Az Ön által megadott személyes adatokat megoszthatjuk olyan harmadik felekkel, akik a velünk kötött szerződés alapján az adatok tárolását végzik. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiadásának napján ilyen harmadik fél a Made by Naro Bt. (székhely: 4029 Debrecen, Meszena utca 20.), amely adatfeldolgozóként az általa működtetett szerveren az adatok tárolását végzi.

5.   Meddig őrizzük meg a személyes adatokat

Amennyiben Ön nem válik Avon munkavállalóvá, személyes adatainak törlésére a munkaerő-felvételi folyamat végétől számított 12 hónap múlva kerül sor.  Abban az esetben, ha az Avon munkavállalója lesz, a munkavállalókra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatban megadott ideig fogja az Avon megőrizni személyes adatait.  További információkért forduljon hozzánk bizalommal.  Ha korábban hozzájárult bármilyen feldolgozáshoz vagy egyéb ügyhöz, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

6.   Az Ön jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférést kérjen azokhoz a személyes adataihoz, amelyeket Önről őrzünk és módosítsa minden pontatlan személyes adatát.  Önnek joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását, a személyes adatait egy másik kezelőnek átadni, vagy személyes adatait törölni.  Ha kérdése vagy panasza van azzal kapcsolatban, ahogyan személyes adatait kezeljük, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.  Abban az esetben, ha nem tudjuk megoldani a problémát, akkor forduljon a helyi adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.

7.   Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot

Abban az esetben, ha a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése lenne, kérjük, küldjön forduljon a helyi humán erőforrások munkatársához e-mailben az adatvedelem.hungary@avon.com e-mail címen.